Zagrebacka skola ekonomije i managementa

Obavijest - samo za studente!

Studenti su prebaceni na Google Apps i mogu provjeriti svoju ZSEM postu na:

https://www.google.com/a/student.zsem.hr

Vas login na tu stranicu je oblika:

username@student.zsem.hr (npr. hjerkovi@student.zsem.hr) i lozinka koju ste i do sada koristili za ZSEM mail.

Vasi stari mailovi na stranici http://mail.zsem.hr ce vam ostati dostupni do kraja zimskog semestra.

U slucaju problema javiti se na pvranesi@zsem.hr


Za pristup e-mailu možete izabrati jedan od slijedećih webmail sustava:

SquirrelMail Roundcube